Odpowiedzi

2009-12-01T15:57:13+01:00
Mówi się często, że konstytucja to najważniejsza ustawa w państwie. I tak właśnie jest. Choć faktem jest, że polska konstytucja nie ma takiego prestiżu i poważania jak choćby konstytucja amerykańska- nie zmieniona w swoich głównych założeniach od dnia jej uchwalenia w XVIII wieku.
Co to znaczy, że konstytucja jest najważniejszą ustawą w państwie, często nazywana również ustawą zasadniczą? Otóż bez konstytucji żadne inne akty prawne nie mogłyby istnieć. Przede wszystkim dlatego, że akty prawne z konstytucji wynikają a poza tym dlatego, że nie miałby ich kto ustalić (konstytucja reguluje również kwestię władzy w państwie). Nie mówiąc już o fakcie, że ustawa ta reguluje ogólnie życie w państwie. Jest to jakby "regulamin", na który muszą zgodzić się obywatele kraju, aby być jego pełnoprawnymi mieszkańcami.
Polska konstytucja reguluje sprawę wolności prasy, wybierania rządu, ustroju państwa, istnienia policji, działania partii politycznych, wolności, praw i obowiązków obywatela, samorządności terytorialnej, sądów, finansów publicznych i wielu, wielu innych rzeczy. Nie możemy więc wyobrazić sobie działania naszego kraju bez tego dokumentu.
Nie mówiąc już o samej randze, jaką ma powołanie się na konstytucję! Istnieje przecież w Polsce Trybunał Konstytucyjny (swoją drogą, którego działalność reguluje konstytucja), którego celem jest stwierdzanie zgodności projektów ustaw ze stanem prawnym przedstawionym w konstytucji. Poza tym to właśnie w konstytucji znajdują się "odnośniki" do innych ważnych ustaw w postaci zapisu mówiącego, że dalsze sprawy "określa ustawa".
Jaka jest więc ta rola konstytucji w państwie? Konstytucja reguluje, usprawnia, zapewnia i gwarantuje życie i prawo w Polsce. Bez konstytucji nie można by wydać innych przepisów prawnych. Bez konstytucji nie moglibyśmy domagać się jakichkolwiek praw nam się należących. Nie mówiąc już o tym, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że z dobrodziejstw, ale i z nakazów konstytucji korzystamy na co dzień! Tylko i wyłącznie konstytucji zapewniamy możliwość codziennego czytania gazet, czy oglądania telewizji (wolność mediów), tylko dzięki konstytucji możemy uczyć się gimnazjum (przymus szkolny do 18 roku życia), tylko dzięki ustawie zasadniczej możemy decydować o tym, kto będzie rządził naszym krajem (regulacja wyborów) itd. itd. Przykłady można by mnożyć w nieskończoność.
Polska konstytucja była drugim tego typu dokumentem uchwalonym na świecie. 3 maja 1791 poprzez proklamację Sejm Wielki ogłosił ustawę zasadniczą, która była pierwszą konstytucją w historii Europy. Tylko z tej racji naszej Konstytucji (nazwanej później Konstytucją 3 maja), należy się specjalne traktowanie a do jej tworzenia rząd i parlament powinny dołożyć wszelkich sił, aby była ona jak najlepsza i zawierała jak najmniej błędów (tzw. kruczków prawnych). Szkoda tylko, o czym już pisałem, że konstytucja Polski była już tyle razy zmieniana, w przeciwieństwie do pierwszej ustawy zasadniczej na świecie- konstytucji USA. Z tym, że- co warto podkreślić- ustawa USA zawiera głownie prawa człowieka i obywatela, nie regulując do końca działalności kraju w stopniu, w jakim czyni to nasza konstytucja.
Cóż więc jeszcze pozostaje dodać? Chyba jedynie fakt, że dobrze się dzieje, że w Polsce mamy wpływ na kształt obowiązującej konstytucji, nie tylko poprzez naszych przedstawicieli w parlamencie, którzy tworzą projekty ustawy zasadniczej, ale także poprzez referendum organizowane przed przyjęciem nowej najważniejszej ustawy w państwie
8 3 8
2009-12-01T15:57:35+01:00
Dlatego , że ma największą moc prawną , na jej straży stoi głowa państwa
6 4 6
2009-12-01T15:59:11+01:00
Konstytucja zwana jest ustawą zasadniczą, bo ona jest bardzo ważna itd.
7 2 7