Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T16:01:35+01:00
Rozbiór Armenii między Bizancjum i państwo Turków Seldżuków w roku 1080 spowodował masową emigrację Ormian z ojczyzny, m.in. na Ruś. Prawdopodobnie po najazdach mongolskich w XIII wieku kolonie ormiańskie na Rusi zostały zasilone nową falą emigrantów z Armenii zakaukaskiej. W państwie polskim Ormianie znaleźli się w połowie XIV wieku. Często podkreślana jest pierwszorzędna rola Ormian w orientalizacji polskiej kultury szlacheckiej. To Ormianie współkształtowali sarmackość, sprowadzając do Polski m.in. nieodłączny atrybut Sarmaty - strój kontuszowy, popularną wśród szlachty szablę ormiańską czy liczne egzotyczne przyprawy i ozdoby. Kultura baroku rozwijała się w Polsce od XVII do połowy XVIII wieku. W całej Rzeczpospolitej powstało wówczas wiele kościołów w tym stylu. Przykładem jest Kalwaria Zebrzydowska. Budowano także wspaniałe pałace na wzór francuski, między innymi dwór Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
1 1 1