Odpowiedzi

2009-05-30T19:14:39+02:00
AS = SB
AS = [2-4; -1+4] = [-2; 3]
Współrzędne punktu B:
B = (2-2; -1-3) = (0, 3)
Prosta która przechodzi przez pkty A i B ma równanie:
y1= a1x1 +b1
Wstawiamy współrzędne A i B:
3 = 0*a1 +b1
-4 = 4a1 +b1
Z tego mamy:
b1 = 3
a1 = -7/4
Więc prosta przechodząca przez A i B ma równanie:
y1 = (-7/4)*x1+3
Prosta do niej prostopadła:
y2= a2x2 +b2
a1*a2= -1
a2 = 4/7
i przechodzi przez B więc:
3 = 0*a2 +b2
b2 = 3
Równianie szukanej prostej:

y = (4/7)*x +3