Ułuż pytanie do poziomych haseł diagramu. To jest krzyżówka tylko pytania do tego ;p
1. Anafora
2.Liryka Pośrednia
3.Monolog Wewnętrzny
4.Paradoks
5.Komizm
6.Stoik
7.Ikonografia
8.Epikurejczyk
9.Asceta
10.Żywoty Świętych
11.Panegiryk
12.Sceptyk
13.Cynik
14.Legenda


Z Góry dzięki

1

Odpowiedzi

2009-12-01T16:37:02+01:00
1.Powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych segmentów wypowiedzi to?
2.Jeśli podmiot liryczny jest bardziej ukryty, nie wyznaje wprost, lecz wyraża swe myśli przez sytuacje, zdarzenia, opisy; utwory te mają charakter narracyjny lub dialogowy, to wtedy jest to?
3.Jak nazywa się przedstawienie w utworze epickim przebiegu życia wewnętrznego postaci, jej myśli, spostrzeżeń, wyobrażeń w mowie niezależnej lub pozornie zależnej?
4.Kiedy sformułowanie zawiera efektowną, zaskakującą myśl, prowadzącą do wniosku sprzecznego z powszechnie uznawanymi przekonaniami lub sprzecznego wewnętrznie to jest to?
5.Jak nazywa się kategoria estetyczna, zdolna do wywoływania śmiechu?
6.Uważa, że wszystko co istnieje jest materią
7.Jak nazywa się dziedzina badań historii sztuki?
8.Kto uważał że, że podstawowym zagadnieniem filozoficznym jest szczęście?
9.Osoba która, głęboko wierzy w sens cierpienia, uzyskanie zbawienia i osiągnięcia świętości już za życia to?
10.Ich żywot zapisany jest w hagiografii.
11.Jak inaczej nazywa się uroczysty tekst pochwalny,sławiący jakąś osobę, czyn, wydarzenie?
12.Jak nazywa się człowiek wątpiący, krytyczny, niedowierzający?
13.Według niego jedynym prawdziwym dobrem i celem życia jest sama cnota.
14.Jak nazywa się opowieść, która posługuje się elementami cudowności niezwykłości?(występuje w niej najczęściej bohater lub rycerz).