POLITYKA MORSKA ZYGMUNTA AUGUSTA.
1.Wypisz główne cele przyświecające Rzeczpospolitej Obojga Narodów w opanowaniu Inflant .
2.Kto protestował przeciwko poczynaniom morskim Zygmunta Augusta ?
3.Jakimi działaniami skłonił król opozycjonistów do uległości ?

1

Odpowiedzi

2009-12-02T14:46:29+01:00
2. Protestowała przeciwko niej niewielka grupa posłów z Tadeuszem Rejtanem na czele.

Przepraszam ale nie wiem jak będzie z tamtymi;/