Pzetłumacz na polski prosze

We 're goging to the zoo
It's half past eleven now.
No maths or Geography today . We're learning about the animals .We're watching the at us They're eating.
It's one o'clock. We're having our lunch at the zoo.i'm eating an apple .The zebras are watching us now. It's half past eight in the evening.My sister's watching TV.I'm doing my homework .I'm writing about the school trip ....
It's 9 o clock and Dominic 's outside his school. He's very happy. He isn't going to his classroom.He's getting on a coach with his friends. They're going on a school trip.

3

Odpowiedzi

2009-12-02T08:03:06+01:00
My udajemy się do zoo
Jest w pół do jedynastej.
Żadna matematyka lub geografia dzisiaj.
Mu uczymy się o zwierzętach.
My obserwujemy przy USA, a oni jedzą.
Jest godzina pierwsza.
mamy nasz lunch przy zoo. Ja jem jabłko.
Obserwujemy zebrę. Jest w pół do ósmej.
Moja siostra ogląda TV. Ja odrabiam swoją
pracę domową, piszę o szkole. Jest godzina 9
Dominic idzie do szkoły. Jest bardzo szczęśliwy.
On wybiera się do swojej klasy. zostaje na powozie
z jego przyjaciółmi. Oni kontynuują naukę w szkole.

Myślę , że dobrze przetłumaczyłem. Pozdrawiam :)
1 2 1
2009-12-02T08:06:52+01:00
Idziemy do zoo to jest wpół do dwunastej. Żadnej matematyki albo Geografi dziś. Uczymy się o zwierzętach. Patrzymy jak jedzą. Jest pierwsza. Jemy nasz lunch przy zoo.Ja jem jabłko. Teraz zebry patrzą na nas :). Jest wpół do dziewiątej wieczorem .Moja siostra ogląda telewizor.Ja odrabiam prace domową. Pisze o szkolnej wycieczce...
Jest 9 rano Dominik jest przed szkołą. Jest bardzo zadowolony. Idzie do swojej klasy. Wsiada do autokaru ze swoimi przyjaciółmi, Jadą na wycieczkę szkolną.
1 2 1
  • ADX
  • Początkujący
2009-12-02T08:09:29+01:00
Idziemy do zoo.
Jest wpół do dwunastej.(lub 30min po 11)
Dzisiaj nie ma matematyki albo geografii.
Będziemy uczyć się o zwierzętach.
We're watching the at us They're eating.(nie powinno być They are watching at us. They're eating. ?) - to by znaczyło One obserwują nas.One jedzą.
Jest 13 (albo 1 nie napisałeś am lub pm).
Jemy lunch(drugie śniadanie ale na zewnątrz) w zoo.
Ja jem jabłko.
Teraz zebry nas oglądają.
Jest wpół do 9 (30 min po 8).
Moja siostra ogląda telewizję.
Robię pracę domową.
Piszę o szkolnej wycieczce.
Jest 9 a Dominik jest poza jego szkołą.(przed)
Jest bardzo szczęśliwy.
Nie idzie do klasy.
Dostaje korepetycje z przyjaciółmi.(nauka w zoo)
Oni idą na wycieczkę.