Odpowiedzi

2009-12-01T16:08:33+01:00
Planowanie i Biznes Plan

Planowanie jest systematycznym postępowaniem ukierunkowanym na działalność rozwojową, prowadzącym do osiągnięcia celów założonych w biznesie prowadzących w ostatecznym rachunku do osiągnięcia wysokich dochodów lub zysków. Podstawowym zadaniem planowania w firmie jest wyszukiwanie okazji i prowadzenie analizy oraz dokonywanie oceny i wyboru różnorodnych propozycji wprowadzenia na rynek własnej produkcji lub świadczonych usług.

Tutaj znajdziesz przykładowe biznes plany

Biznes Plan jest formą szczegółowego przedstawienia sposobu postępowania określającego dlaczego i jak przedsiębiorstwo może osiągnąć szczegółowe cele lub inaczej : jak powinno realizować założone zadania.

Po przygotowaniu planu kierownictwo musi dostosować strategie zarządzania firmą do konkretnych działań. Personel kierowniczy, zainteresowani inwestorzy i inni muszą wiedzieć w jaki sposób kierownictwo wykorzystywać będzie pieniądze i zasoby będące w jego dyspozycji dla osiągnięcia założonych celów. Kierownictwo firmy odpowiedzialne jest w pierwszej kolejności za zapewnienie rozwoju biznesu w przyszłości. Wymagania te powinny być zawarte w elementach składowych planu, nie powinny one wynikać ze zwykłego przypadku. Jeżeli rozpoczynamy działalność w biznesie to Biznes Plan powinien być pomocny w firmie w określeniu koncepcji, ocenie konkurencji, określeniu ryzyka oraz w oszacowaniu kosztów.

Skrócona wersja Biznes Planu nazywa się czasami ofertą prywatną dla akcjonariuszy i indywidualnych inwestorów. Przygotowana jest przeważnie jako synteza biznesu dla inwestorów inicjujących działania. Inwestorzy, z którymi zawarliśmy porozumienie, mogą być zainteresowani otrzymaniem koncepcji całościowego (kompleksowego) ujęcia Biznes Planu. Zakres i wzajemne sekwencje Biznes Planu oraz ich różnorodność uzależniona jest w zasadzie od złożoności biznesu.

Podstawowe części Biznes Planu
Każdy Biznes Plan zawiera szereg podstawowych części składowych. Poza tym powinien on dawać odpowiedzi na pytania :

GDZIE biznes będzie lokowany ?

DLACZEGO biznes ma szansę na osiągnięcie sukcesu ?

JAK scharakteryzować środki przedsiębiorstwa i jakie będzie ich wykorzystanie w planie ?

KIEDY biznes zostanie osiągnięty ?

KTO ponosić będzie personalną działalność za osiągnięcie celów i podstawowych zadań biznesu ?

CO chcemy otrzymać, jakie przewidujemy koszty i źródła finansowania ?

Cel opracowania Biznes Planu
Podstawowym celem opracowania Biznes Planu jest dostarczenie jej odpowiedniego przewodnika ( dokumentu ), który krok po kroku doprowadzi ją poprzez wszystkie działania niezbędne do realizacji założonych celów.

Przewodnik ten ma pomóc firmie w:

1. analizie obecnie prowadzonego biznesu

2. opracowaniu koncepcji, z uwzględnieniem własnych możliwości i ograniczeń występujących na starcie w nowym biznesie

3. przygotowaniu planu rozwojowego ( przyszłości ) firmy

4. ocenie możliwości uzyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych

5. opracowaniu szczegółowego planu badań i działań marketingowych, w tym promocyjnych

6. przygotowaniu planu operacyjnego działalności firmy
1 5 1
2009-12-01T16:14:42+01:00
1.Zakładam swoją działalność aby świadczyć usługi gastronomiczne w miejscowości Warlubie
2.Moi przyśli klienci to społeczność miejscowa oraz turyści
3. Przyciągnę ich konkurencyjnymi cenami oraz najwyższej klasy towarem.
4.Zaletami lokalizacji pizzerii jet to że znajduje się ona w centrum miasta.
5.Wadami tej lokalizacji są niewielcy konkurenci
6.Moi konkurenci to trzy miejscowe bary
7.Jestem od nich lepszy dlatego że oferuję świeże, najwyższej klasy towary.
8.Przewyższają mnie w tym iż istnieją długo na rynku i posiadają cennych klientów
1 5 1