Odpowiedzi

2009-12-01T16:14:50+01:00
Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego :

* szukanie porozumienia z Janem Luksemburczykiem
* sprawa Śląska i Mazowsza
* przyłączenie do Polski Rusi Halicko - Włodzimierskiej
* stosunki Kazimierza Wielkiego z Pomorzem Zachodnim
* kongres monarchów w Krakowie (1364 r.)

Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego :

* Akademia Krakowska
* polityka gospodarcza i skarbowa
* pojęcie Korony Królestwa Polskiego
* reforma administracyjna
* kodyfikacja prawa i sądownictwo