Odpowiedzi

2009-12-01T16:44:37+01:00
B)
3x+2y+7=0 P(-1,4)

3x+2y+7=0
y=3x+b <--- za x i y podstawiamy współrzędne z punktu P
-3+b-4=0
b=7

y=3x+7 <--- 3x dlatego że jest równoległe a b z obliczenia.

2009-12-01T16:51:49+01:00
3x+2y+7=0 jest to równanie ogólne funkcji, przedstawmy ją w równaniu kierunkowym 2y=-3x-7 co daje nam y=-3/2x-7/2 (y=ax+b) druga prosta ma takie samo "a" czyli -3/2 na razie wygląda to tak y=-3/2x +b musimy obliczyć b w tym celu pomoże nam punkt P(-1,4) x=-1 y=4 te dane podstawiamy do naszego równanie drugiej prostej czyli 4=-3/2×(-1)+b 4=3/2 +b czyli b= 4-3/2 b=2,5 ostatecznie równanie drugiej funkcji ma postać y=-3/2x+2,5