Odpowiedzi

2009-12-01T16:49:15+01:00
Otrzymywanie:
- wydobywany z ziemi jako węgiel kopalny
- koks otrzymuje się ogrzewając węgiel kamienny

Związki: dwutlenek węgla, grafit, metan, diament, sadza, węglany, węgliki.

Zastosowanie:
- jako surowiec energetyczny i chemiczny
- diamenty jako kamienie ozdobne w biżuterii
- do produkcji farb, tuszów, ołówków, elektrod

Pozdrawiam