Przetłumacz tekst:
1)They often didn't learn to read and write until they were older.
Their parents often thought they were stupid and their fierds laughed at them.
Some of them hated their schooldays and decided to drop out of school as soon as posiible.
In short,they had unhappy schooldays.
2)Some of the world's greatest composers,writers and inventors had an unpleasant time at school like this.
Later,when they bacame successful,nobody was more surprised than ild classmates.
Were these people stupid?
No,of course not!Some people believe that they had something in common-dyslexia.
3)Dyslexia is a learning disability which means that people have problems with reading and remembering written words.
It is often difficult for them to memorise things.
Studies show that people eith dyslexia use a different part of their to read remember.
Experts think that the cause of dyslexia is genetic:probably somebody else in the family also had dyslexia.
Statistically,about 15 percent of people are dyslexia, but not everybody who has dyslexia knows about it.
4)Some people with dyslexia discover they have special,hidden talents,but only when they are older.
A good example is Agatha Christie,one oft most successful writers in history-two billion books published in 44 languages!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T16:53:31+01:00
1 Oni często nie uczą się czytać i pisać dopóki nie będą starsi.Ich rodzice często myślą że byli głupi i przyjaciele śmiali sie z nich. Niektórzy z nich nienawidzą dni szkolnych i zdecydowali, że opuszczą szkołę tak szybko jak tylko to możliwe. W skrócie oni mieli nieszczęśliwe szkolne dni.
2. Niektóre ze słów najlepszych kompozytorów pisarzy i inwestorów miało nieprzyjemny czas w szkole takiej jak ta. Potem, kiedy stali się oni ludźmi sukcesu nikt nie był bardziej zaskoczony nich ich koledzy z dawnych klas. Czy ci ludzie są głupi?Nie, oczywiście że nie. Niektórzy ludzie wierzą, że mają cos w rodzaju zwykłej dysleksji.
3 dyslekcja jest to upośledzenie co oznacza że ludzie mają problemy z czytaniem i zapamiętaniem napisanych słów.
Często jest im trudno pamiętać rózne rzeczy. Badania pokazały że ludzie z dyslekcją używają innej części siebie do czytania i zapamiętywania.Eksperci sądzą że przyczyna dyslekcji to genetyka: prawdopodobnie ktoś w rodzinie miał dyslekcje. ok 15% ludzi ma dysleksje ale nie każdy kto ja ma wie o niej.
4 niektórzy ludzie z dyslekcją odkrywają że mają jakies ukryte talenty, ale tylko wtedy kieedy sa starsi.Dobrym przykładem jest Agata Christie. Jedna z najbardziej sukcesywnych pisarek w historii- 2 miliony książek opublikowanych w 44 językach