Odpowiedzi

2009-12-01T16:25:37+01:00
Polityk - powinien posiadać następujące cechy: dalekowzroczność, czyli polityk powinien cechować się umiejętnością patrzenia w przyszłość odleglejszą niż ta do najbliższych wyborów. Decyzje i działania, które podejmuje winny opierać się bardziej na długofalowych przesłankach niźli na doraźnych korzyściach. Kolejną ważną według mnie cechą jest skuteczność czyli jego decyzje i działania winny dawać owoce, które pragnie on otrzymać. Równie ważną cechą idealnego polityka jest amoralność, czyli polityk nie powinien kierować się wartościami aksjologicznymi a dobrem społeczeństwa, co oznacza, że w uzasadnionych przypadkach winien poświęcać dobro jednostki dla dobra ogółu. ?Idealny Polityk powinien być również odpowiedzialny za własne poczynania, za poczynania podwladnych i odpowiedzialnosc za calosc ksztaltowanej przez siebie polityki, wizerunku, prawa itp. Polityk powinien być także racjonalny czyli powinien kierować się rozumem, i umieć wychwycić co jest realne a co nie. Kolejna ważną cechą ?idealnego polityka? jest mądrość czyli umiejący podejmować właściwe decyzje, które przyniosą pożądane rezultaty, mądrość to także umiejętność odróżniania rzeczy dobrych od złych, działanie dla ogólnego dobra. Polityk powinien również posiadać mądrość życiową, która dla mnie przejawia się przede wszystkim gotowością i umiejętnością zawierania kompromisów. Kolejną, myślę że ważną cechą jest wiedza, czyli ażeby móc sprawnie zarządzać państwem, jak i również być dobrym politykiem niższego szczebla, niezbędna jest wiedza, ta powinna być szeroka i umiejętnie wykorzystywana. Wiedza nie powinna ograniczać się do "książkowej" znajomości tematu lecz odznaczać się znajomością danych realiów. Następną cechą jest znajomość etykiety. Polityk niejako wchodzi w skład charakterystycznej ze względu na swą działalność kasty społecznej, niekiedy jest przedstawicielem narodu, państwa, dlatego jego aktywność publiczna musi być prowadzona zgodnie określonymi kanonami, stylem zachowań oraz poprawnym sposobem wyrażania własnych myśli. Dobry polityk umie prowadzić merytoryczną dyskusje, nie używa publicznie sformułowań takich jak: "dać komuś w papę" i nie wybucha małpim śmiechem jeśli jego współpracownicy są oskarżani o przygody o charakterze karno-obyczajowym. Człowiek powinien potrafić przyznać się do popełnionych błędów, a także odejść z klasą. Wydaje mi się, że ?idealny polityk? powinien być ?zimny?, oczywiście nie w sensie temperatury ciała. Politycy muszą chłodno kalkulować, podejmować decyzję bez emocji i sentymentów. Muszą być pozbawieni wyrzutów sumienia. Nieraz wybiera się między wskazaniem kogoś na żer mediom, a pogrążeniem siebie i partii. Kolejna cecha (myślę że jedna z najważniejszych) to charyzmatyczność. Bez tej cechy ani rusz. Można być najmądrzejszym, najbardziej przewidującym człowiekiem, świetnym negocjatorem i najlepszym ekonomistą a bez przekonania wyborców realnej władzy się nie zyska.
2 3 2
2009-12-01T16:25:55+01:00
-odpowiedzialny
-wyrozumiały
-powinien wiedzieć czego oczekują od niego obywatele
- pracowity
-uczciwy
-przekonywujący
-wykształceni
-zawsze niesie dobry cel
-pomaga ludziom i nie szkodzi im jeszcze bardziej
3 3 3