PILNE .!
1.Wsakaż 4y różnice między biblijnym ,a mitycznym opisem świata.?
2.Na przykładzie "przypoweść o synu marnotrawnym " podaj cechy tego gatunku .?
3.Co to jest alegoria i czym się różni od symbolu ?
4.Co to jest porównanie homeryckie ?
5. Wymień 3y podstawowe rodzaje literackie ?
6.Podaj cechy tragedii atycznej?
7.Podaj 5ć cech charakteru Antygony z przykładami ?
8.Podaj 5ć racji Kreona ?
9.jak rozumiesz pojęcia
a)tragizm)
b)ironia tragiczna
10.Co to jest liryka bezposrednia?
11.Wyjaśnij znaczenie środków artystycznych :
a)matafora
b)metaminia
c)anafora
d)personifikacja

1

Odpowiedzi

2009-12-01T16:36:14+01:00
-alegoria ma dwa znaczenia - dane wprost i przenośne jednoznaczne (sowa- mądrość, lis - chytrość)
- symbol ma również dwa znaczenia - dane wprost i przenośne niejednoznaczne (czerwony - miłość,śmierć, krew)
- Liryka bezpośrednia jest wtedy gdy podmiot wyraża swoje uczucia i mówi wn 1 os. l. poj.
- Metafora to zestawienie ze sobą dwóch słów kt,óre w połaczeniu ze sobą tworzą wyrazy o innym znaczeniu niz ich dosłowny sens
- Metonimia to zastąpienie jakiejś nazwy wyrazem zwiazanym z tym głównym np zamiast Prezydent USA to Biały Dom
- anafora to powtórzenie tego samego wyrazu na początku kazdego wersy
- personifikacja to inaczej uosobienie, czyli połączenie czynności która wykonują ludzie z przedmiotami lub zwierzętami np. szafa śpiewa
- trzy podstwaowe rodzaje literackie : dramat, epika, liryka

Mam nadzieje ze sie przyda :)