A)Samochód porusza się z prędkoscią 25m/s.jaką trasę przebedzie w czasie pół godz.?predkosc wyraz w ma km/h.

B)przyspieszenie z jakim porusza sie pojazd wynosi 4m/s² jaka predkosc uzyska po 12,5sek. ?

C)jakie przyspieszenie nada ciału o masie 2,5kg siła o wartości 12N ?

D)cisnienie wynosi 3,5 hPa.jaka siła działa na powierzchnie 12m² ?

E)gestosc pewnej subst. wynosi 800kg/m3 jaka bedzie masa 4,5m³ tej subst.?

F)siła o wartości 45N podczas przesówania pewnego ciała wykonała prace
18J.Ile wynosi przesunięcie tego ciała ?

G)moc urządzenia wynosi 2,1kW.jaka prace wykona ono w czasie 12min. ?

H)ile wody ogrzano o 2stopnie C jesli zużyto przy tym 6,4kJ energii ?Proszę o pomoc..mam to na jutro ..

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T10:15:40+01:00
A)
v = 25m/s = 2,5 * 3,6 km/h = 90 km/h
t = 0,5h
s = ?
s = v*t
s = 90km/h * 0,5h = 45m

B)
a = 4m/s²
t = 12,5s
v = ?
v = a * t
v = 4m/s² * 12,5s = 50m/s

C)
m = 2,5kg
F = 12N
a = ?
a = F/m
a = 12N / 2,5kg = 4,8m/s²

D)
p = 3,5 hPa = 350Pa
S = 12m²
F = ?
p = F/S
F = p * S
F = 350Pa * 12m² = 4200N = 4,2kN

E)
d = 800kg/m³
V = 4,5m³
m = ?
d = m/V
m = d *V
m = 800kg/m³ * 4,5m³ = 3600kg = 3,6t

F)
F = 45N
W = 18J
s = ?
W = F * s
s = W / F
s = 18J / 45N = 2/5m = 0,4m

G)
P = 2,1kW = 2100W
t = 12min = 12*60s = 720s
W = ?
P = W /t
W = P * t
W = 2100W *720s = 1512000J = 1512kJ

H)
ΔT = 2°C
Q = 6,4kJ = 6400J
c = 4200 J/kg*°C
m = ?
Q = m * c * ΔT
m = Q / (c * ΔT)
m = 6400J / (4200 J/kg*°C * 2°C) = 0,76kg