Zad.1
Ułuż 10 takich zdań, aby wymienione niżej rzeczowniki wystąpiły w podanych formach.
bracia- Celownik (C) liczba mnoga(lm)
muzeum- Dopełniacz lm
człowiek- Narzędnik lm
dłoń- Narzędnik lm
rok- Biernik lm
kość- Narzędnik lm
Nowakówna- dopełniacz l. pojedyńcza(lp)
Białystok- Miejscownki lp
sędzia- narzędnik lp
Anna i paweł Lipszycowie- celownik
przyjaciel- miejscownik lm

1

Odpowiedzi

2009-12-01T16:37:06+01:00
Pani uważnie przyglądała się moim braciom.
Dawno nie widziałam tak wspaniałych muzeów.
Najważniejszy jest kontakt z ludźmi.
Marcin stał z dłońmi uniesionymi wysoko do góry.
Lata bardzo szybko mijają.
Trzeba uważać z kośćmi.
Nowakównej nie ma w domu.
Często myślę o Białymstoku.
Mam bardzo dobry kontakt z sędzią.
Moja mama bardzo uważnie przyglądała się Annie i Pawłowi Lipszczykom.-->nie wiem czy dobrze
Należy myśleć o przyjaciołach.
2 3 2