Odpowiedzi

2009-12-01T16:54:29+01:00
Władysław Łokietek - Król ten, wsławiony zjednoczeniem Polski, był niezwykle nieustępliwy i waleczny. Dzięki jego determinacji większość ziem polskich ponownie uzyskało jednego władcę.

Kazimierz Wielki- Jako władcy udało mu się przede wszystkim unormować stosunki z Czechami i zakonem krzyżackim.

Kazimierz Jagiellończyk- Rządy swoje król Kazimierz opierał na szlachcie, której udzielił szeregu przywilejów. Ograniczał natomiast wpływy wielkich panów świeckich i kościelnych. W czasie jego panowania społeczeństwo Pomorza wypowiedziało posłuszeństwo Zakonowi Krzyżackiemu i zwróciło się do króla Kazimierza o pomoc i włączenie do Korony Polskiej.
1 5 1