Odpowiedzi

2009-12-01T16:42:06+01:00
M subs=15g
m rozp=200g
m roztw=215g
Cp=ms/mr*100%
Cp=15g/215g*100%
Cp= 6,98% (w zaokrągleniu)
2009-12-01T16:43:58+01:00
Cp=ms/mr*100%,
gdzie Cp to stężenie procentowe, ms to masa substancji a mr- masa roztworu

masa roztworu w tym zadaniu to
15g (NaCl) + 200g (H₂O)= 215g

i teraz podstawiamy do wzoru
Cp= 15g/215g*100%= 6,97%, czyli około 7%

Odp. Stężenie procentowe tego roztworu wynosi około 7%.

Pozdrawiam