Odpowiedzi

2009-12-01T16:42:09+01:00

Użyje wzoru ogólnego alkoholi: CnH2n+1OH
mC=12u
mH=1u
mO=16u
12n+2*1n+1+16+1=46
12n+2n+1+16+1=46
12n+2n=46-1-16-1
14n=28 /:14
n=2

Podstawiam n do wzoru ogólnego alkoholi:
C2H2*2+1OH
C2H5OH

Odp. Wzór sumaryczny C2H5OH, jest to etanol.

2009-12-01T17:41:40+01:00
Wzór ogólny alkoholi to CnH2nOH
n-liczba atomów węgla

CnH2n+1+OH=46
12n+1*2n+1+16+1=46
12n+2n=46-16-1-1
14n=28 /14
n=2

w miejsce n podstawiamy 2

C₂H₅OH-etanol/alkohol etylowy