Proszę pomóż mi to przetłumaczyć ....
Ale nie kopiujcie z tłumacza z googli

You look happy, Tony ! I take it you got the job ?
Yes ! I start on Monday . Isn't it wonderful?
It's great ! So ,tell me about it .What hours do you have to work ?
Well, that's really up to me .You see,I'll be working from home most of the time .
Really ? I'm so jealous of you!
Yes, it's very convenient .The company is giving me a new computer so we can have conferences and meetings on the internet . I can send them my work over the Internet , too so Ill hardly have to go into the office at all.
Wow ! I wish I had a job like that !
Well,if you'd taken that Information Technology course , you could easily have got a better job.
I know . Perhaps I should take the course now.
Why not ?It's never too late.

1

Odpowiedzi

2009-05-31T11:08:09+02:00
Wyglądasz na zadowolonego Tony! Dostałeś pracę ?
Tak, zaczynam w poniedziałek. Czy to nie wspaniałe ?
Świetnie! Więc opowiedz mi o tym. W jakich godzinach masz pracować ?
Więc to zależy ode mnie. Widzisz, będe pracował w domu w większość czasu.
Naprawdę? Zazdroszczę Ci!
Tak to naprawdę wygodne. Firma daje mi nowy komputer więc możemy prowadzić konferencje i spotkania przez internet. Mogę wysyłać im swoją pracę przez internet, więc rzadko będę musiał chodzić do biura.
Wow! Chciał bym mieć taką pracę!
Jeśli zrobił byś kurs z technologii informatycznej, mógł byś łatwo zdobyć lepszą pracę.
Wiem, być może powinienem zacząć kurs teraz.
Czemu nie ? Nigdy nie jest za późno.


Sam tłumaczyłem całość ^^ You're Welcome