JAk opisać te klasę???
Klasa jest w kształcie prostokąta.Na wprost drzwi jest szafa.Po prawej obok szafy jest tablica.Po prawo i lewo obok tablicy są plakaty.Na prawej ścianie są cztery okna.Na lewej ściania są plakaty.Nad drzwiami jest zegar.W klasie jest 27 stolików i krzeseł.Biurko jest po prawo od tablicy.

1

Odpowiedzi

2009-12-01T16:42:44+01:00
The class is in shape of rectangle.Wardrobe is doors straight on.After right board by wardrobe is.After right
and posters by board are left.They on right wall are four windows.Posters on left ściania are.Clock over doors is.It in class is 27 tables and chairs.Desk is after right from board.