Odpowiedzi

2009-05-31T13:14:03+02:00
Do 1kg gliceryny o temp. 5 stopni C wrzucono miedzianą kulkę o masie 300g i temperaturze 1050 stopni C. ile wynosi temp. końcowa?

m1=2 kg
t1=5 C
m2=300g=0,3 kg
t2=1050 C
cwg= 2386J/kg K ciepło właściwe gliceryny
cwm=386 J/kg K ciepło właściwe miedzi
t=?
Q1=Q2
m1*cwg*(t-t1)=m2*cwm*(t2-t)
m1*cwg*t-m1*cwg*t1=m2*cwm*t2-m2*cwm*t
m1*cwg*t+m2*cwm*t=m2*cwm*t2+m1*cwg*t1
t*(m1*cwg+m2*cwm)=m2*cwm*t2+m1*cwg*t1
t=(m2*cwm*t2+m1*cwg*t1)/(m1*cwg+m2*cwm)
t=(0,3*386*1050+2*2386*5)/(2*2386+0,3*386)
t=(121590+23860)/4888
t=145450/4888
t=29,76 C
2 1 2