Odpowiedzi

2009-12-01T16:45:49+01:00
:P:P
Organizacja - samorządny i niezależny w swej działalności statutowej od administracji państwowej i samorządowej związek pracodawców, którego celem jest obrona interesów i praw pracodawców wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji.