MAM DO ROZWIĄZANIA DWA ZADANIA PROSZĘ O POMOC.

1)Wysokość stożka ma długość h. Miara kąta między wysokością a tworzącą wynosi π/3. Oblicz p0ole przekroju tego stożka płaszczyzną poprowadzoną przez dwie tworzące, wzajemnie prostopadłe.
Odp.P=2h².

2)Pole powierzchni bocznej stożka wynosi 65π cm². Wysokość stożka ma długość 12 cm. Oblicz objętość tego stożka.
Odp.V=100π cm³.

Te zadania mam na jutro.

POMOCY!!!

2

Odpowiedzi

2009-12-01T17:43:55+01:00
1.
cos (π/3) = h/l
l = h/½ = 2h
P= l²/2 -pole trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych równych l
P= (2h)²/2=4h²/2=2h²
2. P bocz=πrl
v=⅓πr²h
l= P bocz/π*r

h²+r²=l²
h²+r²=(Pbocz/πr)²
h²+r²=(65/r)²
144+r²=4225/r²
144r²+r⁴=4225
r²=t; t>0
t²+144t-4225=0
Δ=(144)²-4*1*(-4225)=20736+16900=37636
√Δ=194
t=-144-194/2=-169<0 odpada t=-144+194/2= 25

r²=t
r²=25


v=⅓πr²h
V=⅓π*25*12=100π cm³1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T23:17:16+01:00