Dopisz nazwę zwierzęcia lub grupy bezkręgowców występujących w strefie dennej.

Oddychają za pomocą skrzeli tlenem rozpuszczonum w wodzie -...
Wśród nich śa olbrzymy dorastające do 90 cm. -..
Stanowią pokarm dla ryb -...
Wyłapują z wody różne szczątki i drobne organizmy -...
Mają znaczny udział w oczyszczaniu wody -...
Poławiane są do celów konsumpcyjnych-...

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T16:51:28+01:00

Oddychają za pomocą
skrzeli tlenem rozpuszczonum w wodzie -np.ryby
Wśród nich śa olbrzymy dorastające do 90 cm. -..
Stanowią pokarm dla ryb -glony
Wyłapują z wody różne szczątki i drobne organizmy -ryby
Mają znaczny udział w oczyszczaniu wody -glony i inne rośliny
Poławiane są do celów konsumpcyjnych-glony i ryby
2 4 2
2009-12-01T19:16:56+01:00
1) ryby
2)glony
3)ryby
4)glony
5)ryby
4 3 4