We 're goging to the zoo
przetłumacz na polski
It's half past eleven now.
No maths or Geography today . We're learning about the animals .We're watching the at us They're eating.
It's one o'clock. We're having our lunch at the zoo.i'm eating an apple .The zebras are watching us now. It's half past eight in the evening.My sister's watching TV.I'm doing my homework .I'm writing about the school trip ....
It's 9 o clock and Dominic 's outside his school. He's very happy. He isn't going to his classroom.He's getting on a coach with his friends. They're going on a school trip.

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-01T16:52:34+01:00
Jest wpół do dziewiatej teraz. Nr matematyki lub dziś Geografia. Uczymy się na temat zwierząt. Obserwujemy na nas one jedzenia.Jest godzina pierwsza. Jesteśmy po lunch w zoo. Jem jabłko. Zebry ogląda nas teraz. Jest wpół do ósmej wieczorem. Moja siostra jest oglądanie telewizji. Piszę o zwierzętach wycieczkach szkolnych. Obserwujemy na nas one jedzenia.Jest to 9 o zegar i Dominika poza jego szkoły. On jest bardzo zadowolony. Nie będzie jego klasie. Dobrze mu się powodzi autokaru z kolegami. Idą na wycieczce szkolnej
2009-12-01T16:54:21+01:00
It's half past eleven now.
No maths or Geography today . We're learning about the animals .We're watching the at us They're eating.
It's one o'clock. We're having our lunch at the zoo.i'm eating an apple .The zebras are watching us now. It's half past eight in the evening.My sister's watching TV.I'm doing my homework .I'm writing about the school trip ....
It's 9 o clock and Dominic 's outside his school. He's very happy. He isn't going to his classroom.He's getting on a coach with his friends. They're going on a school trip.

Jest w pół do dwunastej. Nie mamy dziś ani matematyki ani geografii. Uczymy się o zwierzętach. Obserwujemy zebry. Jedzą. Jest trzynasta. Jemy lunch w zoo. Ja jem jabłko. Teraz to zebry obserwuja nas. Jest dwudziesta trzydzieści. Moja siostra oglada telewizję. Ja odrabiam pracę domową. Opisuję naszą dzisiejszą wycieczkę. Jest dziewiąta i Dominik jest przed jego szkołą. Jest bardzo szczęśliwy. Nie idzie do sali lekcyjnej. Wsiada do autokaru ze swoimi kolegami. Jadą na szkolną wycieczkę.
2009-12-01T16:54:51+01:00
My idziemy do zoo.
Jest w pół do dwunastej.
Dzisiaj nie ma matematyki i greografi.. Uczymy się o zwierzętach. Oni jedzą.
Jest pierwsza godzina. Jemy nasze drugie śniadanie w zoo.Ja jem jabłko. .Zebry sie na nas patrzą. Jest wpół do dziewiątej wieczorem. .Moja siostra ogląda telewizję. Zrobię moje zadania domowe..Pisze o szkolnej wycieczce.
Jest dziewiąta i Dominic jest przed szkołą. On jest bardzo szczęśliwy. On nie chodzi do jego klasy. Wsiada do powozu z jego przyjaciółmi.Oni idą na wycieczkę szkolną.