Wszystkie wyrazy posortuj i uzasadnij ich pisownie z nie

Wyrazy Uzasadnienie pisowni
nie najłatwiej
nieskończenie
nie poddaliśmy
nieźle
nieuki
nie musieliśmy
niecodzienną
niespodziankę
nieświadomi
nieprzemakalne
niedowierzaniem
nie mylili się
nieobecnośc
niezliczone
niedalekiego
nie do wiary
niemal
nietkniety
nie przewrócic
nieuwagę
nie zejśc
nieraz
nieostrożnych
niejeden
nieoczekiwanie nie najchętniej
niewiele

PROSZE PIŚCIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-01T16:56:30+01:00
To tak trzeba je pogrupować na 2 grupy w jednej znajda się wyrazy którew piszemy z nie razem a drugie z nie oddzielnym:
1 grupa zasada:
z rzeczownikami, z przymiotnikami z imiesłowami odmiennymi z przysłówkami utworzonymi od przymiotników piszemy razem
2 grupa zasada:
Z czasownikami, imiesłowami nieoodmiennymi, z przyimkami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym, z przysłówkami niepochodzacymi od przymiotników, z zaimkami, z liczebnikami, z przyimkami i w przeciwstawieniech nie piszemy oddzielnie
2 1 2