Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T17:52:11+01:00
Ewnagelia według sw. Mateusza

Mateusz był celnikiem w Kafarnaum. Piszę głównie do żydów i chrześcijan żydowskiego pochodzenia. Chce dac im do zrozumienia, że Jezus jest zapowiedzanym Mesjaszem, w którym spełniają sie proroctwastarego testamentu. Mateusz stara sie pokazać podobieństwa i różnice jakie zachodzą miezy Jezuzes a Mojżeszem. Mateusz w swojej enangeli wyodrębnił 5 większych mów Jezusa, kteóre są odpowiednikiem pięciu ksią Mojżeszowych(tora)
2009-12-01T21:07:20+01:00
Łukasz Ewangelista – według tradycji lekarz i towarzysz św. Pawła.Autor Dziejów Apostolskich.Adresatem Ewangelii jest neiznany nikomu Teofil.Została napisana w jezyku Greckim.Powstała Między 70r a 80r ne.W niej jedynie zostało opisane dzieciństwo jezusa.