Odpowiedzi

2009-12-01T17:07:52+01:00
7.Moim zdanie są do nich przystające ponieważ mają taką samą długość boków i kątów. Nie jest to na 100%, ale tak mi się wydaję. 8.Niewiem:(
1 5 1
2009-12-01T17:16:09+01:00
Zad.7.
|DE| jest równoległe do |CB| z tego wynika że kąt DEA jest równy kątowi CBA czyli ma miarę 42 stopnie i z tego wynika że trójkąt ABC jest podobny do trójkąta ADE
|AC| = |BC|
|CF|=|FB|=|CD|=|DA|=|DE|=|FE| - wynika to z treści zadania i poprzednich rozważań
kąty CDF i CFD są równe i mają miarę 42 stopnie

z powyższych rozważan wynika że trójkąty EBF, DEF i DFC są przystające do trójkąta AED
zad.8.
kąt DCE jest taki sam jak kąt ACB (kąty wierzchołkowe)
z tego wynika że kąt CAB jest równy kątowi CED (są 2 takie same kąty więc trzeci kąt też jest taki sam)

skoro |DC|=|CB| to |AC|=|CE| i |AB|=|DE| ( trójkąty ABC i CDE są przystające )
1 5 1