Zadanie 1
Obwód równoległoboku wynosi 96cm, a stosunek długości wysokości
równoległoboku jest równy 5 : 7. Oblicz długości boków równoległoboku.


Zadanie 2
Cenę pewnego towaru podwyższono o 20%, a później obniżono do
Początkowej wartości. O ile procent obniżono cenę ?

Błagam..

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T00:58:56+01:00
Zad1
5 + 7 = 12
96 : 12 = 8
5 razy 8 = 40 dzielone na 2 ( bo są dwa boki) = 20
7 razy 8 = 56 dzielone na 2 = 28
odp: długość boków wynosi 20 i 28
zad2
1-x/100+20/100-20/100*x/100=1
1-x/100+20/100-20x/10000=1 /*10000
10000-100x+2000-20x=10000
-120x=-2000
x=2000/120
x=16 2/3 %
2 3 2