Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-01T17:00:50+01:00
Komórkę stanowi przestrzeń ograniczona błoną komórkową. U większości prokariontów, roślin, grzybów i niektórych protistów dodatkowo, od strony zewnętrznej, występuje niewykazująca metabolizmu ani własnych mechanizmów wzrostowych struktura – ściana komórkowa. Wewnątrz tej przestrzeni znajduje się tzw. protoplazma oraz szereg wewnętrznych organelli pełniących rozmaite funkcje życiowe komórki. Występowanie w komórce jądra jest podstawą podziału organizmów na jądrowe i bezjądrowe, choć faktycznie różnice w budowie komórki tych grup dotyczą nie tylko obecności jądra komórkowego.
1 5 1
2009-12-01T17:00:51+01:00
Komórka grzybów składa się z :
ściana komórkowa, jądro komórkowe, mitochondrium, błona komórkowa, wodniczka, siateczka śródplazmatyczna, cytozol, aparat Golgiego.
1 5 1