Odpowiedzi

2009-12-01T17:38:45+01:00
Stary Testament

Rdz 28, 12 – utrzymują więź między niebem a ziemią

Tb 12,11-15 - anioł Rafał zostaje posłany, aby uzdrowić starego Tobiasza i oddać Sarę młodemu Tobiaszowi za żonę

Dn 8, 15-26 - anioł Gabriel wyjaśnia widzenie Danielowi

Nowy Testament

Ga 3, 19 – aniołowie pośredniczą w przekazywaniu prawa Mojżeszowego

Mt 4, 11 – usługują Jezusowi na pustyni

Dz 5, 19 – uwalniają pojmanych Apostołów
2 3 2
2009-12-01T21:16:31+01:00
W Starym Testamencie:
1.Anioł prowadzi Tobiasza do jego wuja(Ks. Tobiasza).
2.Anioł obronił Daniela przed lwami(Ks.Daniela).
3.Anioł walczy z Jakubem o błogosławieństwo ojca(Ks.Rdz).
W Nowym Testamencie:
1.Anioł zwiastuje Maryi poczęcie Jezusa(Ew.Łk).
2.Aniołowie obwieszczają pasterzom narodziny Zbawiciela(Ks.Łk).
3.Po kuszeniu Jezusa na pustyni aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.
2 5 2
2009-12-01T21:50:51+01:00
1) W nowym testamencie:
a)Aniołowie obwieszczają pasterzom narodziny Zbawiciela(Ks.Łk)
b).Po kuszeniu Jezusa na pustyni aniołowie przystąpili i usługiwali Mu, w nowym testamencie:
c)Anioł zwiastuje Maryi poczęcie Jezusa(Ew.Łk).
2) W starym testamencie:
a)Anioł obronił Daniela przed lwami
b)Anioł prowadzi Tobiasza do jego wuja
c)Anioł walczy z Jakubem o błogosławieństwo ojca

tylko nie wiem czy to dobrze :)
1 5 1