Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T17:10:07+01:00
W Polsce od kilku lat można zauważyć ogólnoświatową tendencję życia nastawionego na konsumpcję
i pomnażanie bogactwa. Mieszkańcy zarówno naszego kraju jak i całego globu nie zwracają uwagi na coraz
większe zagrożenia niszczące społeczności lokalne czy środowisko naturalne. Zreformowanie naszego
funkcjonowania może jednak poprawić stan środowiska oraz wesprzeć rozwój społeczności zagrożonych.
Zrównoważony rozwój, opierający się na trzech filarach: ekonomicznym, społecznym i ekologicznym, jest
gwarancją przetrwania naszej cywilizacji. Nawet Konstytucja RP z 1997 roku, w artykule 5 mówi: “Rzeczpospolita
Polska zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Niestety idea
zrównoważonego rozwoju jest w Polsce nadal nieznana i niezrozumiana.
Dlatego ważne jest, aby roszerzać wiedzę społeczeństwa o problemach współczesnego świata i promować
ideę zrównoważonego rozwoju