Odpowiedzi

2012-07-13T12:22:10+02:00

zad.2

\\1.\ 4K+O_2-->2K_2O\\ 2.\ K_2O+H_2O-->2KOH\\ 3.\ 2K+2H_2O-->2KOH+H_2\\ 4.\ 3KOH+AlCl_3-->Al(OH)_3\forall+3KCl

 

 

zad.3

0,2kg jak mniemam, bo ucięło tę informację.

 

mr=0,2kg=200g

Cp=5%

ms=?

mw=?

 

Cp=ms/mr * 100%     /*mr

Cp*mr=ms*100%        /:100%

ms=Cp*mr/100%

 

ms=5%*200g/100%

ms=10g wodorotlenku potasu

 

mw=mr-ms

mw=200g-10g

mw=190g wody

2012-07-13T12:27:56+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

2)

4K + O2 ----> 2K2O

K2O + H2O ----> 2KOH

2K + 2H2O ----> 2KOH + H2

6KOH + Al2(SO4)3 ---->2Al(OH)3 + 3K2SO4

 

3) Zakładam, że chodzi o 0,2kg 

Cp=5%

mr=0,2kg=200g

ms=?

ms=Cp*mr/100%

ms=5*200/100

ms=10g KOH

 

mw=mr-ms

mw=200-20

mw=190g H2O