Odpowiedzi

2009-12-01T17:09:52+01:00
Unikanie procesów lub metod pracy powodujących narażenie na hałas i zastępowanie ich innymi, stwarzającymi mniejsze narażenie

dobieranie środków pracy o możliwie najmniejszym poziomie emisji hałasu

ograniczanie narażenia na hałas takimi środkami technicznymi, jak: obudowy dźwiękoizolacyjne maszyn, kabiny dźwiękoszczelne dla personelu, tłumiki, ekrany i materiały dźwiękochłonne

projektowanie miejsc pracy i rozmieszczanie stanowisk pracy w sposób umożliwiający izolację od źródeł hałasu oraz ograniczających jednoczesne oddziaływanie wielu źródeł na pracownika

ograniczanie czasu i poziomu narażenia oraz liczby osób narażonych na hałas przez właściwą organizację pracy, w szczególności stosowanie skróconego czasu pracy lub przerw w pracy i rotacji na stanowiskach pracy.

16 3 16
2009-12-01T17:23:19+01:00
Np.
-ograniczyć trasy samolotów
-poprawienie organizacji ruchu zapewniającej płynną jazdę
-zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zadrzewień
-stosowanie dźwiękochłonnych elewacji
-budowa przegród i ekranów akustycznych
-ukończenie pierwszej i następnych linii metra
-budowa obwodnic miejskich
-poprawa stanu ulic
-budowa więcej ścieżek rowerowych
Można jeszcze:
-wprowadzić kodeks przestrzegania odpowiedniej głośności, jeżeli ktoś by złamał ten kodeks zostałby ukarany karą płatną...:]

Z góry dzięki, że mogłem pomóc...:]
26 4 26