Odpowiedzi

2009-12-01T17:18:43+01:00
Zródła naturalne:
tlenek węgla (IV), tlenek węgla (II), tlenek metanu, tlenek azotu
-wybuchy wulkanów
-wyładowania atmosferyczne
-pożary lasów

źródła antropogeniczne:
wytworzone przez człowieka lub będące wynikiem jego działalności źródła tlenków siarki(spalanie zasiarczonego węgla), tlenkóe węgla i tlenków azotu(spaliny samochodowe)
-produkcja przemysłowa
-transpory
-freony

SKUTKI ZANIECZYSZCZEN
-dziura ozonowa
-smog
-kwaśne opady
-zwiększenie efektu cieplarnego