Odpowiedzi

  • AQUL
  • Początkujący
2009-12-01T17:22:56+01:00
Marię nazywamy nową Ewą ponieważ zrodziła ona zbawiciela , który odkupił nas od grzechu pierworodnego.

Brama w odniesieniu do Maryi oznacza to że po śmierci możemy wejść do Królestwa Bożego dzięki zbawicielowi , którego ona zrodziła.

30 4 30
2009-12-01T19:06:00+01:00
Ewa dała początek ludzkości. Maryja dała światu Zbawiciela i dała tym początek nowych dziejów świata, bo dzięki Jezusowi Chrystusowi każdy człowiek może znaleźć drogę do Boga.

Brama w odniesieniu do Maryi oznacza Bramę do Nieba. Ona wstawia się za nami i oręduje u swojego Syna. Może wyprosić wszystkie łaski i wyjednać nam Niebo.
31 3 31