ZAD 1. Z równan podanych w 2 zad wyznacz "x"
a)3x - y = 5

b) 1/3y = x - 3
c) 3(x-y) = 2x
d) 2/3x = 3/4y
e) 4x + 2y = 1
f) 6x - 2/3y =2


ZAD 2. Rozwiaz układy rownan :
a) 3x = 12
x-y = 1

b) 5y=2
x+ y= 2 2/5

c) 4y - x = 6
17y = 0

d)a=b
2a + b= 9

e)u= 4v
5u - v = 10

f) 3r = s
3r + s = 24
(Ułamki w zad. wygladaja tak,np: 3/4)
To tyle. :)
Z góry dziekuje ! :)

1

Odpowiedzi

2009-12-02T13:43:44+01:00
1.a) 3x-y=5
3x=5+y /:3
x=5+y/3

b) 1/3y=x-3
-x=-1/3y-3 /:(-1)
x=1/3y+3

c) 3(x-y)=2x
3x-3y=2x
3x-2x=3y
x=3y

d) 2/3x=3/4y /*12
8x=9y /:8
x=9/8y
x=1 1/8y

e) 4x+2y=1
4x=1-2y /:4
x=1-2y/4

f) 6x-2/3y /:6
6x=2+2/3y /:6
x=2+2/3y /6

2.a) 3x=12 /:3
x-y=1

x=4
4-y=1

x=4
-y=1-4

x=4
-y=-3 /:(-1)

x=4
y=3

b) 5y=2
x+y=2 2/5

5y=2 /:5
x+y=12/5

y=2/5
x+2/5=12/5

y=2/5
x=12/5-2/5

y=2/5
x=10/5

x=2
y=2/5

c) 4y-x=6
17y=0 /:17

4y-x=6
y=0

4*0-x=6
y=0

0-x=6
y=0

-x=6 /:(-1)
y=0

x=-6
y=0

d) a=b
2a+b=9

a=b
2b+b=9

a=b
3b=9 /:3

a=b
b=3

a=3
b=3

e) u=4v
5u-v=10

u=4v
5*4v-v=10

u=4v
20v-v=10

u=4v
19v=10 /:19

u=4v
v=10/19

u=4*10/19
v=10/19

u=40/19
v=10/19

f) 3r=s
3r+s=24

3r=s
s+s=24

3r=s
2s=24 /:2

3r=s
s=12

3r=12 /:3
s=12

r=4
s=12

:):):)

6 3 6