II zasad dynamiki:
1. Na stacji rozrządowej wagon o masie 20 ton, po popchnięciu przez lokomotywę manewrową, przejechał drogę 180 m w czasie 1 min. i zatrzymał się. Wyznacz średnią wartość wypadkowej siły oporów hamujących wagon.

2. Przez krążek przerzucono mocny sznurek i zawieszono na jego końcach ciała o masach m₁=4kg i m₂=6kg. Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim będzie się poruszać ciało o masie m₁ do góry i ciało o masie m₂ do doły.

III zasada dynamiki. Tarcie:
1. Gdy woda wypływa z naczynia przez gumowy przewód zakończony metalową lu szklaną rurką wygiętą na końcu, to gumowy przewód odchyla się w przeciwnym kierunku niż wypływający strumień wody. Jeżeli jednak do wygiętej rurki przymocować niedużą tarczkę, w którą wypływająca woda będzie uderzać, wychylenie nie nastąpi. Jak wyjaśnisz przyczynę wychylenia tego przewodu w przypadku a i brak wychylenia tego przewodu w przypadku b?


w zadaniach z II zasady dynamiki proszę o obliczenia i o dane, a nie tylko sam wynik..

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-06-01T14:55:54+02:00
2.siła o masie 4 i o graswitacji w przybliżeniu 10
F=m*g
F=4*10
F=40N
Siła o masie 6kg i o grawitacji w przybliżeniu 10
F=6*10
F=60N
Wzór na przyśpieszenie o masie 4
a=siła/masa
a=40N/4kg
a=10
wzór na przyśpieszenie o masie 6
a=60N/6
a=10
3 2 3