Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Grel
  • Początkujący
2009-12-01T17:19:52+01:00
Przejawem działania tej zasady jest zjawisko odrzutu, polegające na tym, że przy rozpadzie ciała na dwie części obie otrzymują pędy jednakowe co do wartości bezwzględnej, lecz przeciwnie skierowane względem układu odniesienia, w którym ciało przed rozpadem pozostawało w spoczynku.

Przykłady:
Napęd odrzutowy w samolotach odrzutowych i rakietach. Pęd strumienia gazów wyrzucanych z dyszy nadaje samolotowi lub rakiecie pęd w kierunku przeciwnym.
Prysznic, gdy ustawiony zostanie na silny strumień wody doznaje odrzutu i potrafi sam się unosić w powietrzu.