Odpowiedzi

2009-12-01T17:19:43+01:00
30g/(210g+30g)x100=30g/240gx100=12,5% Procentowe stęrzenie soli w tym rostworze wynosi 12,5%
2009-12-01T17:20:09+01:00
Ms-masa substancji
mr-masa roztworu
ms= 30g
mr=210+30=240
Cp=ms/ms*100%
Cp=30/240*100%
Cp=1/8*100%
Cp=12,5%
2009-12-01T17:19:49+01:00
Cp=Ms*100%/mr
Cp=30g*100%/240
Cp=12,5%