Odpowiedzi

2009-12-02T10:33:32+01:00
Moc wiążąca prawa ludzkiego ustaje całkowicie, gdy wygasa samo prawo lub gdy zostaje ono zmienione. Ustaje tymczasowo, kiedy prawo istnieje nadal, ale obowiązek prawny, z niego wynikający, został uchylony w potrójny sposób, tj. gdy wypełnienie prawa jest fizycznie lub moralnie niemożliwe; gdy zaistniała dyspensa; gdy zachodzi przypadek epikei.

Prawo moralne: naturalne i ludzki stanowione w świetle historii zbawienia jest nie tylko wyrazem woli Boga względem człowieka, ale darem na drodze realizacji powołania. Sam Bóg udzielił się człowiekowi w prawie. Chociaż bowiem prawo nie ma samo z siebie mocy usprawiedliwienia człowieka, uczynienia go świętym, to jego przestrzeganie świadczy o dobroci moralnej człowieka.


CHYBA O TO CI CHODZIŁO