50 punktów do zgarnięcia!!!

Za pierwszą poprawną odpowiedz ( mam tylko wyniki [ na końcu książki ;) ] ) przyznam 50 punktów!!!

Zadania matematyczne z wielokątów

Zad 1:

a) Jaki obwód ma kwadrat o polu równym 20 cm² ?

b) Jakie pole ma kwadrat o przekątnej długości 5 ???

c) Oblicz pole i obwód rombu o przekątnych 2√2 i 4√3

Zad 2:

Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych pola i obwody narysowanych figur - równoległoboku, rombu i trapezu

FIGURY W ZAŁĄCZNIKACH!!!

W rozwiązywaniu proszę o używanie znaków matematyczych i najlepiej zalączenie rysunków ( uzupełnionych ) do zad 4

Pozdrawiam:)

Punkty czekają;)

1

Odpowiedzi

2009-12-01T18:26:10+01:00
Zad 1:

a) Jaki obwód ma kwadrat o polu równym 20 cm² ?

b) Jakie pole ma kwadrat o przekątnej długości 5 ???

c) Oblicz pole i obwód rombu o przekątnych 2√2 i 4√3

zd.1
a)
P=a*a
P=20
a²=20
a=√20=2√5cm
Ob=4a
Ob=8√5
b)
d=5cm
P=d²/2
P=25/2=12,5


c) Oblicz pole i obwód rombu o przekątnych 2√2 i 4√3
P=de/2
P=2√2* 4√3 / 2=4√6cm²
(½d)²+(½e)²=a²
√2²+(2√3)²=a²
2+12=a²
a²=14
a=√14
Ob=4a=4√14cm

zad.2
a)P=de/2
(½d)²+(½e)²=a²
Ob=4a

b)P=(a+b)c
a²+c²=d²
d=√(a²+c²)
Ob=2(a+b)+2d
c)P=(f+f+g)h/2
h²+g²=c²
c=√(h²+g²)
Ob=c+g+3f
3 3 3