Wymień państwa europejskie które:
1.wyzwoliły się spod kontroli ZSRR, uzyskująć pełną niepodległość
2.uzyskały samodzielność , a wcześniej były republikami ZSRR
3.POWSTAŁY W WYNIKU PODZIAŁU JEDNEGO NA DWA LUB WIĘCEJ SAMODZIELNYCH PAŃSTW

1

Odpowiedzi

2009-12-01T19:07:16+01:00
Odp.1-Estonia,Łotwa,Litwa,Białoruś,Ukraina ,Mołdawia oraz liczne państwa azjatyckie to był rok 1991
odp.3-po upadku muru berlińskiego zjednoczyły się oba państwa niemieckie
-Serbia i Czarnogóra tworzą Federalną Republikę Jugosławii
odp.2 Ukraina,Białoruś,Litwa,Łotwa,Estonia


albo do odpowiedzi 3;
-od Jugosławii odłącza się Słowenia i Chorwacja,Bośnia i Hercegowina
-podział Czechosłowacji na Czechy i Słowację