W klasie 1a było 10 chłopców i 12 dziewcząt.potem do klasy zapisał się jeszcze 3 chłpców.
a) ile procęt chłopców było w klasie na początku,a ile potem?
b) o ile punktów proventowych zwiększyła sie liczba chłopców?
c) o ile procent zwiększyła się liczba chłopców?

2

Odpowiedzi

2009-12-01T17:32:12+01:00
A)
10/22*100%=45%---na początku
13/25*100%=52%---potem

b)
52-45=7
o siedem punktów procentowych

d)
52%-45%=7%
2009-12-01T17:35:15+01:00
A). 10/22*100=45 %
13/25*100=52 %
c). liczba chłopców zwiększyła się o 7 %
b). o 7