Leopold staff "wysokie drzewa" opis świata przedstawionego(czas i przestrzen)? Obrazowanie(środki poetyckie wyrazu i ich funkcje)? Wnioski: koncepcja natury, relacje miedzy czlowiekiem a natura)? Atrybut drzew (nazwa srodkow stylistycznych)? Relacje drzew ze sfera sacrum (cytaty zawierajace pojecia z zakresu religii)? Relacje drzew ze sfera sacrum(interpretavja cytatow, wnioskow)?

2

Odpowiedzi

2009-12-01T17:30:30+01:00
Wiersz WYSOKIE DRZEWA -LEOPOLD STAFF
1-TYP LIRYKI ( KREACJA PODMIOTU ILRYCZNEGO)
2-OPIS ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO ( CZAS I PRZESTRZEŃ )
3-OBRAZOWAIE ( ŚRODKI POETYCKIE WYRAZU I ICH FUNKCJE )
4-WNIOSKI: KONCEPCJA NATURY, RELACJE MIĘDZY CZŁOWIEKIEM ,A NATURĄ
5-ATRYBUTY DRZEWA( NAZWA ŚRODKÓW STYLISTYCZNYCH )
6-rELACJE DRZEW ZE SWERĄ SACRUM ( CYTATY ZAWIERAJĄCE POJĘCCIA Z ZAKRESU RELIGII )
7-RELACJE DRZEW ZE SWERĄ SACRUM ( INTERPRETACJA CYTATÓW ,WNIOSKI ).
4 2 4
2009-12-01T17:35:23+01:00
-podmiot liryczny zachwyca się pięknem wysokich drzew
-,,o" podkreśla ten zachwyt, wykrzyknik- nie ma nic piękniejszego
-opisuje drzewa na tle zachodzącego Słońca
- rzeźba, drzewa są kute w brązie- sprawiają wrażenie monumentalnych pomników
- woda jest kolorowa
- gotyckie sklepienia- tak jak w Kościołach, drzewa odbijają się w podobny sposób-->podmiot liryczny jest w świątyni natury
- koncentruje się na zapachu wody-synestezja(słuch, wzrok)
-natura angażuje zmysły czytelnika
-dzień się kończy,zapada cisza
-człowiek ma wrażenie, że staje się potężniejszy, lepszy,doskonalszy, doświadcza uczuć metafizycznych
-wywyższa, uwzniośla naturę

-klamra kompozycyjna
-3 strofy po 4 wersy-budowa stroficzna
-13-sto zgłoskowiec
-rymy abab
- zbudowany klasycznie( prostota, harmonia, umiar,przejźystość)
2 3 2