Oblicz,ile w przybliżeniu wynosi pole koła:
d) o średnicy 2,2m
e) o obwodzie 3pi cm
f) o obwodzie 3pi/4 m


Oblicz pole koła o obwodzie:
a)16pi cm , pi m , 0,12pi mm , 2/3pi km , 4dm

b)Oblicz obwód koła o polu:
16pi cm² , 4/9pi m² , 0,25pi mm² , 2pi dm² , 3km²

3

Odpowiedzi

2009-12-01T17:45:52+01:00
D) p= Pi (r) do kwadratu
r=2.2-1.1= 1.1
1.1 do kwadratu= 1.21
p=3.14 *1.21=3.80

e)Ob= 2 Pi* r
3cm=2 Pi * r
3 Pi cm =2 * 1,5
r=1,5
p= 2.25 Pi
2 2 2
2009-12-01T17:49:46+01:00
2009-12-01T17:59:10+01:00
1.
d)P=πr²
średnica jest 2 razy dłuższa od r (promienia)
więc żeby obliczyć pole musimy miec r.

średnica : 2,2 m r=1,1 m

P=1,1²π = 1,21π ≈1,21*3,14≈3,80 [cm²]

e)l=2πr (pole obwodu)

l=3πcm
musimy wyliczyć r.

l=2πr |:2π
r=l/2π

r=3π/2π= 1,5 [cm]

P=1,2²π = 1,44π≈1,44*3,14≈4,52 [cm²]

f)l=3π/4

r=3π/4 / 2π
r=3π/4*1/2π =3π/8π=3/8 [m]

P=3/8² π = 9/64π=9/64*3,14=0,44 [m]

2.
a) podobne do wczesniejszego zadania tylko tu nie trzeba w przyblizeniu

l=16πcm
r=16π/2π=8 [cm]

P=8²π=64π

l=π m

r=π/2π=1/2 [m]

P=(1/2) ² π=1/4 π [m²]


l=0,12π [mm]
r=0,12π/2π= 0,06 [mm]

P=0,06² π = 0,0036π

l=2/3 π [km]

r=2/3 π/ 2π = 2/3 * 1/2 = 1/3 [km]

P=1/3 ²π = 1/9 π [km²]

l=4 [dm]

r=4/2π=2π

P=(2π)² π=4π² * π=4π³

3.
P=16π
P=πr²
r=√P/π
r=√16π/π=4

l=2πr=2π4=8π

P=4/9π
r=√4/9π / π=√4/9=2/3

l=4/3π


P=0,25 π

r=√0,25π/π=0,5

l=π

P=2π
r=√2π/π=√2

l=2√2 π

P=3

r=√3/π

l=2π* √3/π

2 3 2