Klocek o małej masie przyczepiony do sprężyny wykonuje drgania harmoniczne. Maksymalna energia potencjalna układu wynosi 60J. Oblicz energię kinetyczną klocka w chwili , w której wychylenie jest równe połowie amplitudy.
Ek=½k(A²-x²)
Ep=½kx²

1

Odpowiedzi

2009-06-01T20:08:10+02:00
Energia potencjalna maksymalna jest dla maksymalnego wychylenia wiec
Epmax=1/2*k*A^2
A- wychylenie maksymalne
Energia kinetyczna będzie różnica energii maksymalnej i energi potencjalnej w A/2 czyli połowie wychylenia

Ek=1/2*k*A^2 - 1/2*k*(A/2)^2=3/8*k*A^2
Czyli energia kinetyczna wynosi w tym punkcie 3/8 energii maksymalnej wiec Ek=3/8*60J
50 4 50