21.Cene pewnego towaru podwyzszono poczatkowo o 40%a nastepnie podwyzszono o 20%. Ostatecznie o ile podwyzszono cene tego towaru?

23. Na mapie sciennej pewna odleglosc wynosi 10dm a w terenie wynosi 5km. Skala tej mapy jest rowna?

24. Wysokosc rombu ABCD gdzie A=(9,0) B=(13,-3) C=(9,-6) D=(5,-3) jest rowna?

1

Odpowiedzi

2009-12-23T12:56:40+01:00
Zadanie 21'
x -> początkowa cena towaru
40% * x = 0,4x -> 40% ceny
x + 0,4x = 1,4x -> cena towaru po pierwszej podwyżce
20% * 1,4x = 0,2 * 1,4x = 0,28x -> 20% ceny towaru
1,4x + 0,28x = 1,68x -> cena towaru po obu podwyżkach