1. Ile wynosi długość boku kwadratu o polu równym:
a) 49m²
b) 1.96 cm²
c) 7 1/9 dm²
d) 5.29 cm²

2. Znajdź długość krawędzi sześcianu o objętości równej:
a) 125 cm³
b) 0.216 dm³
c) 0.001 m³
d) 512 litrów

3. Uporządkuj rosnąco liczby:
√0.04 , √1 , √16/25 , √0.25 , √16/100 , √9/25 , √0 , √2.25

2

Odpowiedzi

2009-12-01T17:36:22+01:00
Zad.1
49²:4=12.25²
1.96²:4=0.49
5.29²:4=1.3225

Zad.3
0, 0.04 ,0.25, 1, 2.25, 16/25, 9/25, 16/100
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T17:44:07+01:00
1.
P = a²
a = √P
a)
P = 49m²
a = 7m

b)
P = 1.96 cm²
a = 1,4 cm

c)
P = 7 1/9 dm² = 64/9 dm²
a = 8/3 dm = 2⅔ dm

d)
P = 5.29 cm²
a = 2,3cm

2.
V = a³
a = ³√V

a)
V = 125 cm³
a = 5 cm

b)
V = 0.216 dm³
a = 0,6 dm

c)
V = 0.001 m³
a = 0,1 m


d)
V = 512 litrów = 512 dm³
a = 8 dm

3.
rosnąco to znaczy od najmniejszej do największej:
√0.04 = 0,2
√1 = 1
√16/25 = 4/5 = 0,8
√0.25 = 0,5
√16/100 = 4/10 = 0,4
√9/25 = 3/5 = 0,6
√0 = 0
√2.25 = 1,5

Jeżeli:
0 < 0,2 < 0,4 < 0,5 < 0,6 < 0,8 < 1 < 1,5
to:
√0 < √0.04 < √16/100 < √0.25 < √9/25 < √16/25 < √1 < √2.25
1 5 1