Uzasadnij że wiersz "Krosienka. W rodzaju pasterskim " Franciszka Dionizego Kniaźnina jest sielanką. Odwołaj się do treści utworu

Uwzględnij jaka sneneria , dlaczego występują zdrobnienia . sytuacja liryczna , sentymentalizm


Musi to być połączone w jednom w miare długą odpowiedź

1

Odpowiedzi

2009-12-01T17:40:40+01:00
Wiersz "Krosienka. W rodzaju pasterskim" jest sielanką, ponieważ narrator ma postać monologu z motywem miłości. Narrator (Laura) opowiada jak bardzo tęskni za swoim ukochanym (Filanem).
Zdrobnienia użyte w tekście pełnią funkcję wyrażania uczuć wielkiej tęsknoty do danej osoby ( w tym wypadku Laury do Filona) oraz jak bardzo zalezy narratorowi na osobie.
Sytuacją liryczna jest wyznawanie uczuć przez Laurę do Filona.
264 4 264
To jest wiersz, tu nie występuje narrator, a podmiot liryczny
Noise dobrze napisała ;) jak z podstawówki jesteś to...